Khẩn trương phát hành kịp thời toàn bộ Báo cáo kiểm toán trước 31/12/2020

08/12/2020
Xem cỡ chữ Google

(sav. gov.vn) - Sáng 08/12/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 12/2020. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11/2020, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, trong tháng 11/2020, các đơn vị đã kết thúc các cuộc kiểm toán đợt 3 theo kế hoạch. Tính đến đầu tháng 12/2020, KTNN đã triển khai kiểm toán đối với 183/188 Đoàn kiểm toán, kết thúc 174/188 Đoàn kiểm toán, phát hành được 153 BCKT; Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt và triển khai 11/16 Đoàn kiểm toán đợt 4/2020 (thuộc KHKT bổ sung).

KTNN đã ban hành KHKT năm 2021 và danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án kiểm toán năm 2021 của các KTNN chuyên ngành và khu vực.

Trong tháng, KTNN đã trả lời 06 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán. Vụ Tổng hợp chuẩn bị xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán. Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ KSCLKT năm 2020 và phát hành các báo cáo KSCLKT theo kế hoạch, triển khai tổng hợp kết quả phát hiện các tồn tại, hạn chế trong KSCLKT để chuẩn bị tổ chức trao đổi, tập huấn, rút kinh nghiệm trong tháng 12/2020 .

Trong công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, KTNN đã trình Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng Kiểm toán nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án nâng cấp Ban Tài chính thành Vụ Tài chính, Ban soạn thảo Đề án nâng cấp Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán và ban hành Quy định về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

KTNN đã chủ động, tích cực tham gia, góp ý xây dựng Luật Bảo vệ môi trường về những vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước. Luật đã được Quốc hội XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

KTNN đã tích cực trao đổi với các chuyên gia của CAAF, WB, KTNN Indoneia, Malaysia và các SAI tham gia hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác sông Mê Công và Điều khoản tham chiếu; tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật chuẩn bị cho cuộc họp khởi động triển khai cuộc kiểm toán hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công; tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch của ASOSAI, ASEANSAI.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu bật kết quả trên từng mảng công tác của Ngành như: Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; báo chí, tuyên truyền; văn phòng; công tác an sinh xã hội, phối hợp công tác với các địa phương.

Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kiểm toán của Ngành; Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT Ngô Minh Kiểm báo cáo về tình hình triển khai công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Pháp Chế Vũ Thanh Hải báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính báo cáo công tác thanh tra của KTNN.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị bày tỏ sự nhất trí cao đối với các nội dung của các báo cáo, đồng thời làm rõ một số hoạt động đơn vị đang triển khai trong tháng 11/2020, đặc biệt trong công tác kiểm toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong kết quả kiểm toán. Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, các đơn vị kiểm toán đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Kết quả đạt được trong công tác kiểm toán đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội và được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đánh giá cao. "Đây là năm thứ hai liên tiếp, KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:

Các  KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực khẩn trương phát hành kịp thời toàn bộ BCKT trước 31/12/2020 (trừ các cuộc kiểm toán phát sinh) đảm bảo chất lượng. Trong đó, cần chú trọng thu thập, bổ sung đầy đủ bằng chứng kiểm toán khi đưa ra đánh giá, kết luận trong báo cáo kiểm toán, đảm bảo không để xảy ra sai sót, rủi ro khi báo cáo kiểm toán được phát hành.

Vụ Tổng hợp tham mưu dự thảo Hướng dẫn xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2021 và Hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2021 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; lập KHKT báo cáo quyết toán NSNN năm 2019; tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019.

Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung năm 2019...

Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp khởi động do Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì với các SAI tham gia và chuyên gia quốc tế để ký kết Điều khoản tham chiếu về cuộc kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông; phối hợp với Ban Thư ký ASOSAI xây dựng dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội ASOSAI 15.

Trung tâm Tin học tiếp tục hướng dẫn triển khai chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; chuẩn bị triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2021; tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng, phát triển và đào tạo CNTT trong toàn Ngành; quản trị, vận hành và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng các phần mềm của KTNN.

Văn phòng KTNN hoàn thành và trình Tổng Kiểm toán nhà nước Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV (2016-2021) và các báo cáo hàng năm như: Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Báo cáo bảo vệ bí mật nhà nước, Báo cáo cải cách hành chính, Báo cáo kết quả hành động cuộc cách mạng 4.0, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 01 về phát triển kinh tế-xã hội...

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch công tác năm để hoàn thành nhiệm vụ công tác với chất lượng cao nhất. Đồng thời, triển khai đánh giá công tác năm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để tổng hợp gửi lãnh đạo KTNN./.

M. Thúy

Xem thêm »