Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

03/03/2021
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Sáng 03/3/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì điều hành các Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo đó, đại biểu tham dự các Hội nghị đã thống nhất giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, theo Công văn số 2155-CV/ĐĐQH14 ngày 3/2/2012 của Đảng đoàn Quốc hội về dự kiến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Công văn số 2030/MTTW-BTT ngày 23/1/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc về việc phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, KTNN được giới thiệu 01 đại biểu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Căn cứ số lượng đại biểu được phân bổ và quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội, tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và nhất trí giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, cùng ngày, KTNN đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Dự Hội nghị có Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn KTNN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN có trụ sở tại Hà Nội; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh KTNN và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên KTNN.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì điều hành các Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe thông báo nội dung Công văn số 2155 và Công văn số 2030; thông báo tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội và tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, phát biểu ý kiến nhận xét đối với đồng chí Hồ Đức Phớc, các đại biểu đều cho rằng: Trong quá trình công tác, đồng chí Hồ Đức Phớc luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, không ngừng phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng chí có trình độ văn hóa và chuyên môn cao, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Đồng thời, luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng chí đã tập trung lãnh đạo thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ hiến định tại Hiến pháp sửa đổi, Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. KTNN ngày càng xây dựng được mối quan hệ tốt với các Bộ, ngành, địa phương và thể hiện được vai trò đối với đất nước trong quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo ngày càng chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Các đại biểu cũng khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển ngành đến năm 2030 theo kế hoạch chiến lược đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao, việc KTNN giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, triển khai các bước theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là cần thiết, đáp ứng với yêu cầu của KTNN và nguyện vọng của tuyệt đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Với tư cách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn ban Lãnh đạo KTNN và cử tri tại cơ quan đã tín nhiệm đề cử đồng chí đại diện KTNN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; đồng thời khẳng định, với sự tin tưởng đó, đồng chí sẽ không ngừng phấn đấu để luôn xứng đáng với vai trò là đại biểu Quốc hội của ngành KTNN trong nhiệm kỳ tới.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng ý dự kiến giới thiệu Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ngay sau đó, tại Hội nghị Lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, với sự tham gia của Lãnh đạo KTNN, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn KTNN và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN trên địa bàn Hà Nội, 100% các đại biểu cũng bỏ phiếu nhất trí giới thiệu Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đồng chí Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963; Quê quán Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Dân tộc: Kinh.

Trình độ: Tiến sỹ kinh tế.

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/7/1993; Ngày chính thức: 05/7/1994.

Tóm tắt quá trình công tác

01/1988-05/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An.

5/1993-10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

10/1994-10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

10/1997-09/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

09/2000-05/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

05/2004-08/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

08/2007-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

10/2010-12/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

13/2010-3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

03/2010 - 05/2013: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ 15/5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đồng chí Hồ Đức Phước tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 18/12/2015, tại Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tháng 01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Hồ Đức Phớc hiện là Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

M. Thúy

 

Xem thêm »