Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với KTNN chuyên ngành III

17/06/2021
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Chiều 16/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành III, nghe báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tính đến thời điểm ngày 16/6/2021.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu của KTNN và cán bộ chủ chốt của KTNN chuyên ngành III.

Báo cáo tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm cho biết, KTNN chuyên ngành III có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh - Xã hội, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thông tin - Truyền thông; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN); các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội và các tổ chức khác được NSNN hỗ trợ một phần kinh phí; thực hiện kiểm toán môi trường, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường và các chương trình, hoạt động có liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ môi trường do các cơ quan Nhà nước có chức năng về môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện.

Theo Quyết định số 1394/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, KTNN chuyên ngành III được phân công kiểm toán 21 đầu mối.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm báo cáo tại buổi làm việc

Hàng năm, KTNN chuyên ngành III thực hiện kiểm toán 07 đến 08 Bộ, cơ quan Trung ương, một số cuộc kiểm toán chuyên đề toàn Ngành, các chuyên đề chuyên sâu; dự án độc lập và các cuộc kiểm toán môi trường. Trong năm 2021, đơn vị được giao thực hiện 17 cuộc kiểm toán, chia làm 03 đợt. Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song toàn thể công chức, người lao động của đơn vị đã đoàn kết một lòng, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đến nay, KTNN chuyên ngành III đã kết thúc 04 cuộc kiểm toán đợt 1/2021, đã lập, xét duyệt BCKT, đang hoàn thiện để phát hành theo quy định. Trên quan điểm chỉ đạo ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế và các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch thực hiện nhiệm vụ, KTNN chuyên ngành III đã báo cáo, trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức kiểm toán năm 2021 đối với 04 cuộc kiểm toán và đã được Tổng Kiểm toán nhà nước đồng ý phê duyệt. Đồng thời, tổ chức triển khai các cuộc kiểm toán đợt 2/2021 trong tình hình dịch bệnh một cách linh hoạt, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng Kiểm toán viên.

Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm của KTNN chuyên ngành III có tỷ lệ cao (90,28%). Đến nay, KTNN chuyên ngành III không có tồn đọng trong việc trả lời kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán.

Theo ông Lê Tùng Lâm, trong 6 tháng đầu năm 2021, các mặt công tác: Thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; thảo luận dự toán NSNN; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và các mặt công tác khác đều được đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng KTNN Lê Tùng Lâm cũng như đại diện lãnh đạo đơn vị đã thẳng thắn nhìn rõ những thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ để vượt qua trong các lĩnh vực: Kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động; kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị; kiểm toán Chi thường xuyên tại các đầu mối do KTNN chuyên ngành III được giao phụ trách kiểm toán. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác chuyên môn, đề xuất một số kiến nghị đối với Lãnh đạo KTNN để có thể tháo gỡ những tồn tại, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

 Với vai trò là lãnh đạo phụ trách đơn vị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh thống nhất cao với báo cáo được trình bày, đồng thời lưu ý một số lĩnh vực đơn vị có thể đi sâu trong thời gian tới như vấn đề tự chủ về y tế, giáo dục, sự nghiệp công lập. Trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, KTNN chuyên ngành III cần tập trung nhân lực khai thác tiềm năng của một số Kiểm toán viên giàu kinh nghiệm để lập hướng dẫn chung cho cả Ngành. Đồng thời, cần nghiên cứu, đề xuất các phương thức kiểm toán để đáp ứng được yêu cầu trong Chiến lược mới.
 
 Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác kiểm toán mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. “Tôi rất mừng khi thấy tập thể cán bộ, công chức, Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành III thật sự đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, KTNN chuyên ngành III là một trong những đơn vị luôn quan tâm, chịu khó nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến hay, cách làm mới ứng dụng trong công việc” – Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Nhấn mạnh đối tượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành III là hết sức đặc thù, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đơn vị cần chú ý đến phương pháp, thái độ và cách làm việc của từng Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, thực hiện kiểm toán để đưa ra những kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, giúp KTNN ngày càng có tiếng nói trước Quốc hội, trước nhân dân.
 
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, người lao động KTNN chuyên ngành III, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Ông Lê Tùng Lâm khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, nhất trí, quán triệt toàn diện và triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

M. Thúy

Xem thêm »