Đảng bộ Kiểm toán nhà nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

02/07/2021
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Sáng 02/7/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN mở rộng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 12 điểm cầu tại các KTNN khu vực.

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối) có các đồng chí: Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối; Văn phòng Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ KTNN có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Thường trực Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ KTNN; cấp ủy các cấp và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của UBKT Đảng ủy 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Tuấn Anh, 6 tháng đầu năm 2021, BTV Đảng ủy KTNN đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư và của Đảng ủy KTNN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các hội nghị trực tuyến quán triệt của T.Ư.
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN sau khi nhận nhiệm vụ đã làm việc với từng đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời động viên khích lệ tinh thần làm việc, đồng thời tháo gỡ khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, yên tâm công tác.

Ngoài ra, BTV đã hướng dẫn cấp ủy các đơn vị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trong đó yêu cầu tập trung phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên các nghị quyết của Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng của KTNN, 6 tháng qua, Đảng ủy KTNN đã kết nạp mới 28 đảng viên; chuyển đảng chính thức 46 đảng viên; đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 02 đồng chí.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác KTGS năm 2021; chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình, kế hoạch KTGS năm 2021, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, của Ngành. Đặc biệt, trong quý II/2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy KTNN và cấp ủy 03 đơn vị trực thuộc đã được UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối) giám sát trực tiếp. Qua đó, UBKT Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đảng ủy KTNN và cấp ủy 03 đơn vị được giám sát.
 
Quang cảnh Hội nghị

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng KHKT, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và cải cách hành chính vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2021.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, tính đến ngày 15/6/2021, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 43 dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT) và 11 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỷ đồng. Thông qua hoạt động kiểm toán 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 143 BCKT và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra T.Ư và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, hoạt động hợp tác quốc tế, xây dựng và phổ biến pháp luật, ứng dụng CNTT, thông tin - tuyên truyền... cơ bản đảm bảo đúng định hướng, tiến độ và chất lượng đề ra.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với các dự thảo báo cáo; đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy KTNN. Các ý kiến tập trung trao đổi về một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 của Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025”; lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN trong 6 tháng đầu năm 2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTV, cấp ủy các cấp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19 bùng phát; việc ứng dụng CNTT vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác kiểm toán…
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các thành tích Đảng bộ KTNN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng ủy KTNN cần chú trọng trong thời gian tới, cụ thể: Đảng ủy KTNN cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch. Đồng thời có nhiều biện pháp, hình thức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chính trị trong của mình, đặc biệt cần tập trung làm tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) trong năm cuối của nhiệm kỳ 2018-2021; Tiếp tục quan tâm đến công tác KTGS, công tác đoàn thể.

Nhấn mạnh chủ đề năm 2021 được Đảng ủy khối lựa chọn là “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, đồng chí Nguyễn Việt Hà đề nghị, Đảng ủy KTNN cần tập trung quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, kỷ luật phát ngôn, phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từng bước số hóa công tác đảng; làm cơ sở dữ liệu đảng viên; áp dụng CNTT vào sinh hoạt Đảng…

Thay mặt BTV Đảng ủy KTNN, đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN Trần Sỹ Thanh cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, cụ thể hóa trong các hoạt động công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Theo Bí thư Đảng ủy KTNN Trần Sỹ Thanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song với sự cố gắng, nỗ lực, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ KTNN đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ KTNN là một tập thể đoàn kết, tư tưởng chính trị vững vàng, thông suốt từ chủ trương, nhận thức đến hành động; chủ động, bài bản, kịp thời trong triển khai, học tập các nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy đã đề ra những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch công tác, nhất là tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. “Bên cạnh việc giúp các Bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp… quản lý việc sử dụng tài chính công, tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, KTNN cần phải trở thành chỗ dựa tin cậy giúp các đơn vị tự tin quyết định các vấn đề thúc đẩy phát triển xã hội. Đây là vấn đề xuyên suốt trong tư tưởng nhận thức của cán bộ, đảng viên KTNN” – đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên trên tinh thần tiếp tục phát huy truyền thống của KTNN, của các thế hệ đi trước, không ngừng bảo vệ, gìn giữ thanh danh, uy tín của ngành kiểm toán.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu, thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tập trung xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024 trên cơ sở bám sát phạm vi công việc, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tránh chồng chéo trong nội bộ KTNN và với các cơ quan kiểm tra, thanh tra khác. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm nội bộ giữa các đơn vị trong Ngành. Mỗi cán bộ đảng viên không ngừng tự học, tự đọc để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

M. Thúy

Xem thêm »