Kiểm toán nhà nước: Xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

10/11/2022
Xem cỡ chữ Google

(sav.gov.vn) - Sáng 10/11/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng KTNN.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận hội nghị

Tham gia Đoàn kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 4; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.
Làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Thông tin tại Hội nghị về kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 cho thấy, trong 10 năm qua, từ năm 2011 đến năm 2021, Ban cán sự Đảng KTNN đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành. Ban cán sự Đảng KTNN đã ban hành 155 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các quy trình, quy định nội bộ nhằm phòng ngừa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Trong 10 năm qua, KTNN đã tiếp nhận 891 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; xử lý theo thẩm quyền 83 đơn, không thuộc thẩm quyền 808 đơn; chuyển 03 đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo quy định; thực hiện 2.116 cuộc kiểm toán và phát hành 2.468 Báo cáo kiểm toán; phát hiện, chuyển 32 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xem xét  xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ, kịp thời; thống báo kết quả kiểm toán tới các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh theo quy định, từ đó, cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý nguồn tin về tội phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề đối với công tác này còn ít, hầu hết lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng qua công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phát hiện của các đơn vị; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ chưa nhiều. Việc kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm toán có lúc, có việc chưa tương xứng với tính chất, mức độ về sai phạm. Công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả công tác phát hiện nguồn tin về tội phạm qua việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm còn hạn chế.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Ban cán sự Đảng KTNN trong thời gian qua.

Đồng chí Tô Lâm yêu cầu Ban cán sự Đảng KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra và đề nghị: Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong tình hình mới; tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, TC; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng KTNN cần quan tâm hơn nữa xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC kết quả thực hiện theo quy định.

Ban cán sự Đảng KTNN cần đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm toán; thường xuyên kiểm tra, thẩm tra kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán, nhất là việc cố ý không kiến nghị xử lý hình sự các vi phạm mà tính chất, mức độ đã đến mức phải xử lý hình sự để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phát hiện nguồn tin tội phạm thông qua hoạt động kiểm toán; cần nhận diện các dấu hiệu của tội phạm thường gặp trên các lĩnh vực để nâng cao chất lượng phát hiện tội phạm trong quá trình kiểm toán...
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp thu đầy đủ kết luận của Đoàn kiểm tra số 4, đặc biệt là phát biểu kết luận của Trưởng Đoàn. “Ban cán sự Đảng KTNN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực” – Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Về một số giải pháp trọng tâm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Ban cán sự Đảng KTNN sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Cùng với đó, Ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực, Quy trình, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước…; xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên nắm chắc pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, trung thực, chăm chỉ, tỷ mỷ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán./.

Hà Linh
 
 
 
 
 

Xem thêm »