Phỏng vấn Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: “Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI”

08/01/2018
Xem cỡ chữ Google

Nhân dịp Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn cán bộ cấp cao của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 4 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong 02 ngày 5,6/11/2017, Báo Đại biểu nhân dân đã phỏng vấn Tổng Kiểm toán nhà nước về nội dung Đại hội quan trọng này.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI phát biểu tại hội nghị

Thưa Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, sự kiện Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 vừa được tổ chức tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong 2 ngày 5,6/11/2017 có tầm quan trọng ra sao đối với các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASEANSAI, trong đó có Việt Nam?
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 là một sự kiện quan trọng, là thời điểm để các SAI trong ASEANđánh giá lại những kết quả làm được sau hai năm ASEANSAI trở thành một cộng đồng chung kể từ ngày 31/12/2015; xác định mục đích và mục tiêu chiến lược giai đoạn mới; đánh giá kết quả đạt được của các Ủy ban ASEANSAI nhiệm kỳ 2015-2017; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và xác định những nội dung kiểm toán chung giữa các quốc gia, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên, tăng cường năng lực các SAI thành viên và cầu nối tăng cường hợp tác quốc tế giữa các SAI và các quốc gia; tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch của nền tài chính công của các quốc gia ASEAN nói riêng cũng như thúc đẩy quản trị tốt khu vực ASEAN nói chung.
 
Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo ASEANSAI nhiệm kỳ mới 2017-2019: Chức vụ Chủ tịch ASEANSAI được chuyển giao từ SAI Campuchia sang SAI Lào; SAI Malaysia giữ chức Phó Chủ tịch ASEANSAI; SAI Indonesia tiếp tụcđược bầu giữ chức Tổng Thư ký ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2023; KTNN Việt Nam tiếp tục được tin tưởng giao phó làm Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đãthông qua Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2018-2021 do KTNN Việt Nam chủ trì xây dựng với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) của ASEANSAI.
 
Đại hội ASEANSAI lần này là cơ hội để các nhà Lãnh đạo cao nhất của các SAI trong khối ASEAN cùng thảo luận và đề ra kế hoạch hành độnggiúp ASEANSAI thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của tổ chức giai đoạn 2018-2021, trong đó có việc thực hiện kiểm toán liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030. Đây cũng là diễn đàn để ASEANSAI tìm kiếm các giải phápnâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường năng lực chuyên môn cho các SAI thành viên, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, Đại hội lần này thể hiện quyết tâm của các nhà lãnh đạo ASEANSAI trong việc trở thành đối tác chiến lược của ASEAN, góp phần tạo nên một ASEAN nói chung và cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng ổn định và thịnh vượng.
 
Thưa Tổng Kiểm toán nhà nước, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) của ASEANSAI, KTNN Việt Nam đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ra sao trong nhiệm kỳ vừa qua?
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: Tại Đại hội ASEANSAI lần thứ 4, các báo cáo của Ủy ban KHCL ASEANSAI do KTNN Việt Nam trình bày được Đại hội đánh giá cao và được lãnh đạo các SAI nhất trí thông qua. Các báo cáo quan trọng gồm: Báo cáo hoạt động của Ủy ban KHCL giai đoạn 2015-2017;KHCL ASEANSAI 2018-2021 và Kế hoạch công tác Ủy ban KHCL 2018-2019, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu chiến lược 6 là “Tăng cường quản lý và tổ chức của ASEANSAI”.KTNN Việt Nam đã thực hiện các cuộc kiểm toán chung, như kiểm toán công nghệ thông tin với SAI Indonesia; tổ chức tập huấn chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán tài chính... Đồng thời, thực hiện KHCL của ASEANSAI nhằm tăng cường năng lực của các SAI, thành viên Ủy ban KHCL tăng lên thành 7 quốc gia (phát triển thêm 3 thành viên trong nhiệm kỳ).
 
Tôi cho rằng, Ủy ban KHCL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thông qua việc xây dựng thành công và giám sát hiệu quả việc thực hiện KHCL ASEANSAI 2014-2017; đồng thời hoàn thành việc xây dựng KHCL ASEANSAI 2018-2021 trình Đại hội thông qua.
 
Trong thời gian tới, Ủy ban KHCL sẽ tập trung rà soát Hệ thống theo dõi và đánh giá việc thực hiện KHCLđể nâng cấp và đào tạo các Ủy bantrong việc áp dụng vào thực tiễn; định kỳ tổ chức họp đánh giá thường niên kết quả thực hiện của các Ủy ban và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của ASEANSAI; đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác của Ủy ban KHCL giai đoạn 2020-2021.
 
          

 Lãnh đạo cao nhất của 10 SAI trong ASEANSAI đoàn kết và thống nhất

Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá ra sao về sự phối hợp của các SAI thành viên ASEANSAI trong lĩnh vực kiểm toán?
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: ASEANSAI được thành lập ngày 16/11/2011 với 10 SAI thành viên nhằm thực hiện sứ mệnh trở thành một tổ chức kiểm toán công được tín nhiệm trong khu vực và thế giới trong việc thúc đẩy quản trị tốt trong cộng đồng ASEAN. Sau 06 năm hình thành và phát triển, ASEANSAI đã có những đóng góp hết sức tích cực cho việc tăng cường năng lực cho các SAI thành viên thông qua các hội thảo, hội nghị và đào tạo chuyên sâu về chuyên môn kiểm toán trong nhiều lĩnh vực quan tâm chung, trong đó có những lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin hay kiểm toán hoạt động.
 
Là một trong bốn thành viên sáng lập ASEANSAI và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban KHCL ASEANSAI,để thực hiện tốt vai trò của mình, trong thời gian qua, KTNN Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ hết sức tích cực và phối hợp hiệu quả từ các SAI thành viên của Ủy ban KHCL nói chung và các Chủ tịch Ủy ban nói riêng. Tất cả các SAI thành viên đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia tổ chức và có những đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện thành công các mục đích, mục tiêu mà ASEANSAI đặt ra trong KHCL ở từng thời kỳ. Thông qua diễn đàn hợp tác đa phương, mỗi thành viên đều có những mối quan tâm chung và tìm thấy những giá trị và lợi ích thiết thực mà tổ chức mang lại. Cho đến nay, với sự tham gia tích cực và trách nhiệm của tất cả các thành viên, ASEANSAI ngày càng phát triển lớn mạnh, sẵn sàng đối mặt để giải quyết với những thách thức chung trong khu vực như vấn đề thuế quan, kiểm toán chung trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu.
 
Được biết, trong khuôn khổ Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 tại Lào, Tổng KTNN Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia đã ký Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác kiểm toán lĩnh vực công. Xin Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết rõ hơn nội dung Biên bản ghi nhớ này?
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: Theo Biên bản ghi nhớ đã được KTNN Việt Nam và UBKT Indonesia ký kết , trên cơ sở tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) mà hai Bên là thành viên, hai Bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán môi trường, Kiểm toán Báo cáo tài chính trong môi trường Công nghệ thông tin, Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các lĩnh vực hợp tác khác mà hai Bên cùng quan tâm.
 
Về hình thức hợp tác, hai Bên nhất trí trao đổi quan điểm và kiến thức liên quan đến phương pháp, kỹ năng và kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực công; Nghiên cứu, hoạt động đào tạo, hội nghị, hội thảo chung về các chủ đề liên quan đến kiểm toán lĩnh vực công trên cơ sở nhu cầu và thống nhất chung; Tổ chức kiểm toán song song, biệt phái kiểm toán về các chủ đề hai bên cùng quan tâm; Ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.
 
Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 1999 và ký kết Biên bản ghi nhớ vào năm 2011 tại Bali, Indonesia, hai Cơ quan Kiểm toán hai nước hàng năm đều tổ chức trao đổi nhiều Đoàn lãnh đạo các cấp, tổ chức các hội thảo chung nhằm chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm. Đặc biệt trong những năm gần đây, KTNN hai nước đã tổ chức các hoạt động hợp tác thiết thực và có ý nghĩa trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường.
 
Việc hai Bên ký Biên bản ghi nhớlà nền tảng thúc đẩy hợp hợp tác và tăng cường năng lực cho kiểm toán hai nước, góp phần kiến tạo nền quản trị tài chính minh bạch cho hai đất nước và trong khu vực.
 
Xin trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán nhà nước!
 
Lâm Hiển

Xem thêm »