Khẳng định vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

08/01/2018
Xem cỡ chữ Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Năm 2018, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đăng cai Đại hội lần thứ 14 của tổ chức các Cơ quan tối cao Kiểm toán châu Á (ASOSAI 14), và sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước HỒ ĐỨC PHỚC cho biết, đây là cơ hội để tiếp cận tri thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó tranh thủ nguồn lực quốc tế để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Cơ hội tăng cường hợp tác 

- Sau 20 năm trở thành thành viên của ASOSAI, đây là lần đầu tiên Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI. Xin Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết tầm quan trọng của ASOSAI đối với hoạt động của KTNN Việt Nam?
- ASOSAI được thành lập năm 1979, hiện có 46 thành viên, hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy sự biểu biết, hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thông qua việc trao đổi các ý tưởng, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực của các SAI thành viên. 
Từ khi KTNN tham gia ASOSAI năm 1997, diễn đàn hợp tác đa phương này đã trở thành một động lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực của các SAI. Việc KTNN Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội ASOSAI đã minh chứng cho việc KTNN đóng vai trò quan trọng trong tổ chức này.
Tham gia ASOSAI là cơ hội để KTNN Việt Nam tăng cường hợp tác với các SAI trên thế giới. Việc tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề của ASOSAI đã tạo cho KTNN Việt Nam điều kiện thuận lợi để phát triển và tăng cường hiệu quả hoạt động. Những kiến thức, kinh nghiệm của các SAI trong khu vực và hoạt động của ASOSAI đã trở thành một trong những cơ sở để KTNN nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện địa vị pháp lý; xây dựng chuẩn mực kiểm toán, phương pháp kiểm toán; tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam. 
Việc KTNN Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI 14 thể hiện vị thế, uy tín, hình ảnh và mức độ quan trọng, ảnh hưởng của KTNN Việt Nam đối với các SAI châu Á. Đại hội ASOSAI 14 là dịp để nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước Việt Nam và KTNN Việt Nam. Đồng thời, tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam và cũng là dịp để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, bổ sung hoàn thiện những vấn đề KTNN Việt Nam đang yếu, chưa có kinh nghiệm.
 
Điểm nhấn quan trọng

- Một trong những kỳ vọng của KTNN Việt Nam tại Đại hội ASOSAI 14 là “tạo cơ hội để KTNN Việt Nam tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt, tạo môi trường và động lực cho đội ngũ kiểm toán viên rèn luyện, tăng cường năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế”. Xin Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua KTNN đã có những hoạt động gì để cụ thể hóa kỳ vọng đó?


 

Khai trương Trang thông tin chính thức của Đại hội ASOSAI 14 Ảnh: Nguyễn Lộc 

- KTNN Việt Nam là chủ nhà của Đại hội ASOSAI 14 trong thời điểm quyết định, tiến tới hoàn thành Mục tiêu chiến lược phát triển của ASOSAI vào năm 2021. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của cơ quan đứng đầu của một tổ chức kiểm toán khu vực, KTNN cần thể hiện vai trò năng động, dẫn dắt trong việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, tiến tới trở thành một tổ chức khu vực kiểu mẫu. Cùng với đó thì việc đảm đương nhiệm vụ là Chủ tịch ASOSAI cũng là cơ hội quý báu để KTNN tiếp cận tri thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó tranh thủ nguồn lực quốc tế, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
Để đạt được mong muốn đó, KTNN đang nỗ lực tạo ra những điểm nhấn quan trọng bằng những hành động cụ thể trên 3 phương diện: 
Thứ nhất, đối với nỗ lực đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt, một trong những ưu tiên hàng đầu của KTNN là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của ngành. Hiện nay, địa vị pháp lý của KTNN đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, Luật KTNN 2015, Hệ thống Chuẩn mực KTNN, các quy trình, văn bản khác đã và đang hoàn thiện là cơ sở vững chắc để KTNN hoạt động. 
Thứ hai, liên quan tới việc tạo môi trường và động lực cho đội ngũ kiểm toán viên, trong những năm vừa qua KTNN luôn tích cực tranh thủ sự tạo điều kiện của ASOSAI để nâng cao năng lực cho nhiều thế hệ công chức, kiểm toán viên qua các khóa đào tạo ở nước ngoài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ các SAI trong ASOSAI cũng đã sang Việt Nam hỗ trợ và tham gia giảng dạy trực tiếp cho các kiểm toán viên về kiểm toán CNTT, kiểm toán hoạt động…
Thứ ba, về việc tăng cường năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, KTNN Việt Nam đã ban hành kế hoạch, hành động cụ thể nhằm trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho kiểm toán viên, nâng cao chất lượng kiểm toán. Trong Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN Việt Nam giai đoạn 2013-2017, KTNN đã đề ra 8 mục tiêu chiến lược nhằm hướng tới giá trị cốt lõi “Minh bạch - Chất lượng - Hiệu quả - Không ngừng gia tăng giá trị” và “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”. 
Cùng với đó, KTNN đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hơn, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng từ xây dựng kế hoạch đến chương trình, tài liệu đào tạo cũng như công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ tư duy cách tiếp cận đến thực tế triển khai; đồng thời từng bước phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; bước đầu xây dựng và không ngừng tăng cường năng lực kiểm toán hoạt động. 
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với việc KTNN là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, KTNN sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò là cơ quan dẫn dắt tổ chức này đồng thời KTNN sẽ tranh thủ được mọi nguồn lực và cơ hội để tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên, hoàn thiện phương pháp kiểm toán để trở thành cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại; là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công minh bạch, hiệu quả. 
- Xin cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước!

Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22.9.2018 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”.
Theo thông lệ của Đại hội ASOSAI, tại Kỳ họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 52 và 53 được tổ chức trước và sau Đại hội, Tổng KTNN của 12 SAI thành viên Ban điều hành ASOSAI, trong đó có SAI Việt Nam sẽ bàn thảo và quyết định nhiều nội dung quan trọng của tổ chức, trong đó có việc phê duyệt Chương trình nghị sự Đại hội ASOSAI 14, danh sách ứng cử Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và SAI đăng cai Đại hội ASOSAI 15 năm 2021, đồng thời là Chủ tịch ASOSAI 2021-2024. 
Bên cạnh đó, điểm nhấn đặc biệt là lần đầu tiên ASOSAI ban hành Tuyên bố Hà Nội. Đây là văn kiện chính thức quan trọng của Đại hội nhằm truyền tải thông điệp quan trọng nhất của Đại hội ASOSAI 14 và phản ánh những cam kết, hành động của ASOSAI đối với cộng đồng khu vực và thế giới trong lĩnh vực kiểm toán công. Tuyên bố Hà Nội sẽ khẳng định nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu trên cơ sở kết quả thảo luận về chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”. Tuyên bố Hà Nội sẽ xác định các phương hướng, giải pháp và hành động về hoàn thiện tổ chức và tăng cường hiệu quả hoạt động của ASOSAI nhằm thúc đẩy sự phát triển và mang lại giá trị và lợi ích cho tất cả thành viên của ASOSAI.

Lâm Hiển thực hiện

Xem thêm »