(sav.gov.vn) - Sáng 05/10/2020, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.(sav.gov.vn) - Sáng 05/10/2020, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 16.000 tỷ đồng, góp phần quản lý nguồn thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, tài sản của nhà nước đồng thời chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.
Chiều 16/9/2020, tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và một số địa phương.
Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII của Kiểm toán nhà nước (KTNN), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 16/9/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Thực hiện yêu cầu của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, thời gian qua, KTNN đã chú trọng thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp cũng như các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội đề ra trong các Nghị quyết.
(sav.gov.vn) - Ngày 09/9/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 9/2020. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 8/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2020 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng kiểm toán, công tác tham mưu xây dựng các văn bản; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Chánh Thanh tra KTNN báo cáo tình hình công tác thanh tra của KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 12/8/2020, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 47, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) với tỷ lệ 100% ủy viên UBTVQH tán thành. Chiến lược xác định, phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 1/7/2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phớc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia có các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4: Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.
(sav.gov.vn) - Sáng 2/7/2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố.